توجهی داشته ,قابل توجهی ,قابل توجهی داشته

1% can go a long way لیست ادامه شرکت هایی هستند که در 24 آذر ماه (روز سه شنبه )نسبت به تعداد کل سهام شرکت حجم قابل توجهی داشته اند. برخی از این ها در نقاط مقاومت بودند. برخی نمادها بدلیل اخباری که روزهای اینده بر سهم منتشر می شود جمع آوری شدند. همواره حجم را یکی از معیارها برای تحلیل قرار دهید. بر اساس حجم معامله نکنید  بلکه بر اساس حجم تحلیل کنید. اگر به اطمینان رسیدید معامله کنید. این شرکتها را رصد کنید.

منبع اصلی مطلب : EPSnews
برچسب ها : توجهی داشته ,قابل توجهی ,قابل توجهی داشته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : لیستی شرکتهایی که حجم معامله قابل توجهی داشته اند./ 24 آذر